XI Poland Pharma Forum

Przyszłość nadeszła...

6-7 października 2020
Online Edition
Zgłoś udział

Zadaj pytanie

Wybierz prelegenta
 • Dopasuj za mnie eksperta,

 • Tomasz Németh, Gedeon Richter

 • Sebastian Szymanek, Polpharma Biuro Handlowe

 • Paweł Przewięźlikowski, Ryvu Therapeutics

 • Adam Aleksiejuk, Nutricia

 • Barbara Misiewicz Jagielak, Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego

 • Jarosław Oleszczuk, Axcend Health

 • Cezary Kozanecki, Synektik

 • Dr hab. n. med. Mateusz K. Hołda,

 • Ligia Kornowska, Polska Federacja Szpitali

 • dr Michał Kaczmarski, Fundacja KOWAL

 • Andrzej Dziukała, Janssen-Cilag Polska

 • Andrzej Stachnik, Związek Pracodawców Hurtowni Farmaceutycznych

 • Łukasz Sławatyniec, ELI LILLY

 • Roman Dudzik, Neuca

 • Małgorzata Kmiecik, Gofarm

 • Dominik Czerwiński, Alvo

Co zyskasz?

 1. Nawiążesz bezpośredni kontakt z ekspertem jeszcze przed rozpoczęciem Forum
 2. Zostaniesz współautorem raportu, który zostanie przekazany kluczowym Ministerstwom
 3. Staniesz się częścią community, które ma realny wpływ na rozwój rynku farmaceutycznego
 4. Zyskasz gwarancję merytorycznej odpowiedzi (jeśli weźmiesz udział w Forum)

Na pytania przesłane do 31 sierpnia odpowiedzi zostaną udzielone podczas dyskusji panelowych. Na pytania zadane po tym terminie, odpowiedzi znajdziecie w specjalnym raporcie, który będzie merytorycznym podsumowaniem spotkania.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych (ADO) jest Blue Business Media sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-713) przy ul. Płyćwiańskiej 3/3, KRS: 0000325306 https://bbm.pl
 2. Dane osobowe są przetwarzane w celach związanych z udziałem w konferencji oraz realizacją obowiązków prawnych z tym związanych, zostały zaś zebrane ze źródeł ogólnodostępnych. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 a) b), f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (RODO), przy czym prawnie uzasadniony interes ADO związany jest z czynnościami marketingu bezpośredniego produktów własnych ADO.
 3. Odbiorcami danych osobowych są podmioty którym z mocy prawa ADO musi przekazać dane osoby fizycznej
 4. Dane będą przetwarzane przez okres do momentu wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych lub ustania przydatności, nie dłużej jednak niż 10 lat.
 5. Osobie fizycznej przysługuje prawo dostępu do dotyczących jej danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 6. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – osobie przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 7. Podanie danych jest dobrowolne, natomiast niepodanie danych niezbędnych ze względu na rodzaj przetwarzania może uniemożliwić współpracę z ADO.